Grove geelkorst (Candelariella vitellina)
Grove geelkorst
Grove geelkorst is een geelgroen tot geeloranje korstmos dat over de hele wereld  voorkomt.  Het groeit vooral op zuur (niet kalkhoudend) gesteente, maar ook op de schors van bomen , houten en ijzeren hekken en zelfs op paaltjes en kastjes van kunststof. De apotheciën van dit korstmos zijn schijfvormig, 0,35-1 mm breed en donkerder geel dan het thallus. Ze hebben een rand van thallusachtig weefsel en zijn aanvankelijk plat maar worden later bol (2). De korrelige knobbels van het thallus kunnen plat of bol zijn, 0,5-2 mm breed, en geïsoleerd of dicht opeen geplaatst, zodat ze een dikke aaneengesloten korst vormen (1,3,8). De soort is stikstofminnend en komt dikwijls voor op plaatsen waar vogels uitwerpselen laten vallen (1). Thalli van de grove geelkorst bevatten plantenstoffen met medicinale eigenschappen (4-6). De schimmel in het korstmos produceert zuren die verwering van de ondergrond veroorzaken (7).  Uit onderzoek op grafzerken in Schotland is gebleken dat de thalli erg langzaam groeien, na 50 jaar zijn ze gemiddeld 3 cm en pas na 200 jaar gemiddeld 8 cm groot (9).

Naam

De genusnaam Candelariella (“kaarskleurtje”, glanzend als de was van een kaars) is afgeleid van het Latijnse woord voor kaars (candelar) en het achtervoegsel ella.  De soortnaam vitellina betekent “als eigeel”. Verwantschappen binnen de familie van de Candelariaceae zijn onderzocht met moleculair-biologische technieken (10).

Waar gevonden

Grove geelkorst is in en om Zuidhorn op veel plaatsen te vinden, o.a. op brokken natuursteen en zwerfkeien die in parken en wegbermen zijn gelegd.

Literatuur

1. Association Française de Lichénologie, Candelariella vitellina. Document op: www.afl-lichenologie.fr.
2. Candelariella vitellina. Document op: en.wikipedia.org.
3. Candelariella vitellina. Document op: Fungi and Lichens of Great Britain and Ireland, fungi.myspecies.info.
4. El-Garawani IM, Elkhateeb WA, Zaghlol GM, Almeer RS, Ahmed EF, Rateb ME, Moneim AEA (2019) Candelariella vitellina extract triggers in vitro and in vivo cell death through induction of apoptosis: A novel anticancer agent. Food Chem Toxicol 127:110–119.
5. El-Garawani I, Emam M, Elkhateeb W, El-Seedi H, Khalifa S, Oshiba S, Abou-Ghanima S, Daba G (2020) In vitro antigenotoxic, antihelminthic and antioxidant potentials based on the extracted metabolites from lichen, Candelariella vitellina. Pharmaceutics 12:477.
6.  Elkhateeb WA, Daba GM, El-Dein AN, Sheir DH, Fayad W, Shaheen MN, Elmahdy EM, Wen TC (2020) Insights into the in-vitro hypocholesterolemic, antioxidant, antirotavirus, and anticolon cancer activities of the methanolic extracts of a Japanese lichen, Candelariella vitellina, and a Japanese mushroom, Ganoderma applanatum. Egyptian Pharm J 2020:1967-1973.
7. Favero-Longo SE, Girlanda M, Honegger R, Fubini B, Piervittori R (2007) Interactions of sterile-cultured lichen-forming ascomycetes with asbestos fibres. Mycol Res 111:473-481.
8. Silverside AJ. Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. Document op: Images of British Lichens, lastdragon.org.
9. Warren J (2003) Isolation by distance in the crustose lichens Candelariella vitellina and Placynthium nigrum colonizing gravestones in northeast Scotland. Biodiversity and Conservation 12:217-224.
10. Westberg M, Arup U, Kärnefelt I (2007) Phylogenetic studies in the Candelariaceae based on nuclear ITS DNA sequence data. Mycol Res 111:1277-1284.

Terug naar de soortenlijst