Rimpelige koraalzwam (Clavulina rugosa)

Koraalzwammetjes StationswegKoraalzwammetje detailKoraalzwammetjes Zuidhorn

De rimpelige koraalzwam wordt beschouwd als een mycorrhiza-partner van zowel loof- als naaldbomen (6). Voor lindebomen (1) en de gewone zilverspar (10) is deze samenwerking daadwerkelijk aangetoond. Het is een kleine witte paddenstoel die alleenstaand of in groepjes verschijnt, dikwijls op de bemoste bodem langs bospaden, zowel in naaldbos als loofbos of gemengd bos (9). Het zuilvormige vruchtlichaam heeft een rimpelig oppervlak, is op dwarsdoorsnede afgeplat en bezit weinig, onregelmatig gevormde vertakkingen (4,7,8). De uiteinden van deze vertakkingen zijn stomp, in tegenstelling tot andere koraalzwammen waar ze dikwijls scherp zijn (4). Aan de buitenkant van het bovenste deel van het vruchtlichaam worden de sporen gevormd. Er bestaat een zeldzame vorm van de zwam met een afwijkend uiterlijk. De paddenstoel ziet er dan uit als een mijtertje (2).

Naam

De soortsnaam rugosa betekent "gerimpeld" of "ruw". Clavulina is afgeleid van het Latijnse woord voor "knots", en betekent waarschijnlijk "knotsje".

Eetbaarheid/nut

Van de rimpelige koraalzwam wordt beweerd dat hij eetbaar is, maar vanwege zijn zeldzaamheid en zijn kleine afmetingen is het onzinnig om de paddenstoel voor consumptie te verzamelen. Door de plattelandsbevolking van Mexico worden de vruchtlichamen toch gegeten (5).

Waar gevonden

Wij hebben rimpelige koraalzwammen aangetroffen in een greppel langs de Stationsweg, onder lindebomen.

Literatuur

1. Alzetta C, Scattolin L, Scopel C, Accordi SM (2012) The ectomycorrhizal community in urban linden trees and its relationship with soil properties. Trees 26:751-767.
2. Cercley P, Lenne M (2007) Clavulina rugosa f. mitruloides, une forme surprenante ! Revue du Cercle de Mycologie de Bruxelles 7:37-44.
3. Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. Webdocument op micoex.org.
4. Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. - Wrinkled Club Fungus.
Webdocument op www.first-nature.com.
5. De Avila A, Welden AL, Guzmán G (1980) Notes on the ethnomycology of Hueyapan, Morelos, Mexico. J Ethnopharmacol 2:311-321.
6. De rimpelige koraalzwam (Clavulina rugosa). Webdocument op maatlanden.wordpress.com.
7. Kuo M (2007) Clavulina rugosa. Webdocument op www.mushroomexpert.com.
8. Olariaga I, Jugo BM, Garcia-Etxebarria K, Salcedo I (2009) Species delimitation in the European species of Clavulina (Cantharellales, Basidiomycota) inferred from phylogenetic analyses of ITS region and morphological data.
Mycol Res 113:1261-1270.
9. Shiryaev A (2009) Diversity and distribution of clavarioid fungi in Estonia.
Folia Cryptog Estonica 45:65-80.
10. Wazny R (2014) Ectomycorrhizal communities associated with silver fir seedlings (Abies alba Mill.) differ largely in mature silver fir stands and in Scots pine forecrops. Ann Forest Sci 71:801-810.

Terug naar de soortenlijst