Week oorzwammetje (Crepidotus mollis)
BovenaanzichtOnderaanzicht
Het week oorzwammetje is een kleine paddenstoel (hoeddoorsnee 2 tot 5 cm) die vanaf de nazomer tot het begin van de winter op dood hout kan worden gevonden, volgens een Frans artikel zelfs het hele jaar (10). De vruchtlichamen verschijnen bijna altijd op stobben of omgevallen stammen van loofbomen (beuk, es, wilg, populier, berk, eik) met een doorsnede van 15 centimeter of meer (4,5,8), maar in Oost Duitsland werden ze ook eens aangetroffen op een rieten dak (6). Het mycelium leeft van de afbraak van zulk plantaardig materiaal. De paddenstoeltjes staan meestal in vrij groot aantal bijeen. Ze zijn zijdelings aan het substraat gehecht (hebben dus nauwelijks een steel) en zijn schelpvormig. Bij de aanhechtingsplaats kunnen ze aan de bovenzijde viltig behaard zijn. Volgroeide exemplaren hebben aanvankelijk de vorm van een "kokkel", maar gaan er later meer als een "oor" of een "nier" uitzien. Bij vochtig weer zijn ze roomwit tot okerkleurig en is het hoedoppervlak glad, in droge toestand worden ze grijswit. Het hoedvlees voelt week en gelatine-achtig aan (2,9), het kan als rubber een eind worden uitgetrokken zonder te scheuren (3). De plaatjes aan de onderzijde van de hoed zijn qua hoogte enigszins ongelijk, aanvankelijk witachtig, later vaalbruin en uiteindelijk kaneelkleurig (1,4). De hoedrand van oude exemplaren kan in meerdere of mindere mate omgekruld zijn (4). Het oppervlak van de sporen van een aantal Crepidotus-soorten is onderzocht met de scanning electronenmicroscoop (7,8). De paddenstoel was betrokken in een Japans onderzoek naar de verspreiding van schimmels binnen een archipel (11). Crepidotus mollis bleek een groot vermogen tot kolonisatie te bezitten. Het week oorzwammetje komt over bijna de gehele wereld voor (4).

Naam

De genusnaam Crepidotus is afgeleid van het Griekse woord krepis dat "muiltje" of "sandaal", en het woord otos dat "oor" betekent. Je zou die dus kunnen opvatten als: "oor in de vorm van een muiltje". De Latijnse soortnaam mollis betekent "zacht" of "teder". De Engelse aanduiding "Soft Slipper Mushroom" is een goede vertaling van de wetenschappelijke naam (3). Een andere Engelse naam, "Peeling Oysterling", heeft betrekking op het feit dat de hoedhuid gemakkelijk van de paddenstoel kan worden afgetrokken (3). Agaricus mollis, Agaricus canescens, Agaricus gelatinosus, Crepidopus mollis, Agaricus ralfsii, Crepidotus ralfsii en Derminus mollis zijn synoniemen van Crepidotus mollis (9).

Eetbaarheid/nut
Weke oorzwammetjes zijn voor mensen niet eetbaar (2,4,9).

Waar gevonden
Wij hebben weke oorzwammetjes aangetroffen in het Smitpark en in een houtsingel langs de spoorbaan Groningen-Leeuwarden, tussen de Westergast en de Heemskerkstraat.

Literatuur
1. Cittadini M (2016) Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude. Document op funghiitaliani.it.
2. Crepidotus mollis. Document op fichasmicologicas.com.
3. Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Peeling Oysterling. Document op first-nature.com.
4. Gallertfleischiges Stummelfüßchen. Document op de.wikipedia.org.
5. Granito VM, Lunghini D, Maggi O, Persiani AM (2015) Wood-inhabiting fungi in southern Italy forest stands: morphogroups, vegetation types and decay classes. Mycologia 107:1074-1088.
6. Kreisel H, Amelang N (2002) Crepidotus mollis auf einem Strohdach. Z Mykol 67:41-44.
7. Pegler DN, Young TWK (1972) Basidiospore form in British species of Crepidotus. Kew Bull 27:311-323.
8. Senn-Irlet B (1995) The genus Crepidotus (Fr.) Staude in Europe. Persoonia 16:1-80.
9. Sperati G (2013) Crepidotus mollis (Schaeff.:Fr.) Staude 1857. Document op ilmondodeifunghi.it.
10. Tanchaud P (2011) Crepidotus mollis (Sch.:Fr.) Kummer. Document op mycocharentes.fr.
11. Tanesaka E (2012) Colonizing success of saprotrophic and ectomycorrhizal basidiomycetes on islands. Mycologia 104:345-352.

Terug naar de soortenlijst