Wortelende gordijnzwam (Cortinarius rigens)

Gordijnzwammen BoslaanGordijnzwammen RabobankOnderzijdeBovenzijde

De wortelende gordijnzwam is in het Overzicht van de Paddenstoelen van Nederland vermeld als een zeer zeldzame soort. Maar in de provincie Groningen en Noord Drenthe wordt hij de laatste jaren steeds vaker waargenomen (5). Hij wordt meestal gevonden in lanen (3,5), soms ook in loofbos, zowel op klei als op zand. Volgens een Zwitsers onderzoek heeft hij een voorkeur voor zure bodems (1). De zwam leeft in nauwe symbiose (ectomycorrhiza) met loofbomen, vooral beuken en (zomer)eiken, soms ook met linden (5). In het Middellandse Zeegebied groeit de paddenstoel bij sllerlei soorten eiken, zoals Quercus pubescens, Quercus suber en Quercus ilex (2,4). De hoed kan een doorsnee van 3 tot 7 cm hebben en is bij droog weer lichtbruin, bij vochtig weer meer donkerbruin van kleur. De plaatjes aan de onderkant van de hoed bieden meestal een warme kaneelbruine aanblik. 

Naam
De genusnaam Cortinarius betekent "gordijnzwam" en heeft betrekking op het gordijn dat bij jonge exemplaren de plaatjes bedekt.
De soortsnaam rigens betekent "stijf", "star" of "onbuigzaam". Er zijn gordijnzwammen die sterk op de wortelende lijken en daarvan alleen op grond van microscopische kenmerken kunnen worden onderscheiden: Cortinarius candelaris, damascenus, duracinus, obtusobrunneus, velenovskyi en pseudocandelaris - maar die zijn nog veel zeldzamer dan de wortelende gordijnzwam. Bovendien wordt Cortinarius duracinus door sommigen beschouwd als een synoniem van Cortinarius rigens. We houden het bij bovenstaande foto' s maar op de naam "wortelende gordijnzwam”, en mycologen waren dat met ons eens. 

Eetbaarheid/nut
Wortelende gordijnzwammen zijn niet eetbaar en mogelijk zelfs giftig. De paddenstoel kan hoge concentraties van het element zink bevatten (8). 

Waar gevonden
We hebben de paddenstoel in flink aantal aangetroffen op een grasveld ten zuidwesten van de kruising Hanckemalaan en Gast (schuin tegenover de Rabobank), en ook in het parkje bij de driesprong Van Houtenstraat-Westergast-Boslaan. Steeds bij zomereiken. 

Literatuur
1. Ayer F, Lüscher P, Egli S (2003) Quelle est la place des champignons supérieurs dans les stations forestières? Schweiz Z Forstwiss 5:149-160.
2. Ballarà J (1999) Alguns Cortinarius interessants dels Pirineus Catalans II.
Revista Catalana de Micologia 22:47-70.
3. Keizer PJ (1993) The ecology of macromycetes in roadside verges planted with trees. Ph.D. Thesis, Agricultural University of Wageningen.
4. Ortega A, Lorite J, Valle F (2010) Mycorrhizal macrofungi diversity (Agaricomycetes) from Mediterranean Quercus forests: a compilation for the Iberian Peninsula (Spain and Portugal).
Nova Hedwigia 91:1-31.
5. Raangs K, Arnolds E (2013) De excursies van de PWD en MWG in 2012. Zondag 14 0ktober. Warffum (Gr). Nieuwsbrief Paddestoelenwerkgroep Drenthe 14:13-15.
6. Spindeliger Gürtelfuß - Cortinarius (Tel.) duracinus. Document op tintling.com.
7. Spindeliger Wasserkopf - Cortinarius duracinus. Document op pilzbestimmer.de.
8. Vetter J, Siller I, Horváth Z (1997) Zinc content of sporocarps of basidiomycetous fungi.
Mycologia 89:481-483.

Terug naar de soortenlijst